preskoči na sadržaj

Osnovna Montessori škola "Barunice Dedee Vranyczany" Zagreb

Login
Kalendar
« Listopad 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji

Tražilica
Brojač posjeta
Ispis statistike od 10. 10. 2011.

Ukupno: 167881
Danas: 50
Pravilnik o unutarnjem redu

 

          Na temelju članka 35. Statuta Osnovne Montessori škole barunice Dedee Vranyczany, Zagreb, Matka Mandića 2, Školski odbor na sjednici održanoj 14. ožujka 2013. godine donio je

 

 

 

PRAVILNIK

o unutarnjemu redu

 

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim Pravilnikom uređuje se red Osnovne Montessori škole barunice Dedee Vranyczany, Zagreb, Matka Mandića 2 (u daljnjemu tekstu: Škola).

 

 

Članak 2.

 

Ovaj Pravilnik odnosi se na sve osobe za vrijeme njihova boravka u Školi.

 

 

Članak 3.

 

S odredbama ovoga Pravilnika učitelji su dužni upoznati učenike i njihove roditelje. (objavljen na web stranici škole)

 

 

II. BORAVAK U PROSTORU ŠKOLE

 

 

Članak 4.

 

U prostoru Škole zabranjeno je:

 

- pušenje

- unošenje alkohola i ostalih opojnih sredstava

- nošenje oružja

- pisanje po zidovima i inventaru Škole

- bacanje stvari izvan koševa za otpatke (žvakaće gume, papiri i sl.)

- uništenje sredstava, opreme i uređaja koji mogu izazvati požar ili eksploziju

- unošenje tiskovina nepoćudnoga sadržaja

- učenici ne smiju bez odobrenja ravnatelja dovoditi u Školu strane osobe.

 

 

Članak 5.

 

Dužnost je radnika, učenika i drugih osoba koje borave u Školi skrbiti se o imovini Škole prema načelu dobroga gospodara.

 

 

Članak 6.

 

Radnici Škole moraju se racionalno koristiti sredstvima Škole koja su im stavljena na raspolaganje.

 Svaki uočeni kvar na instalacijama električne energije, plina ili vodovoda, grijanja ili drugi kvar radnici i učenici obvezni su prijaviti dežurnomu učitelju ili tajniku.

 

 

Članak 7.

 

Radnici i učenici Škole dužni su se kulturno odnositi prema roditeljima i drugim osobama koje borave u Školi.

 

 

Članak 8.

 

Nakon isteka radnoga vremena radnici su dužni uredno pospremiti radne materijale, zatvoriti prozore, isključiti električne aparate i zaključati radne prostorije.

 

 

III. RADNO VRIJEME

 

 

Članak 9.

 

Radno je vrijeme Škole od 8 do 17 sati.

 

 

 

 

Članak 10.

 

Radnici su dužni dolaziti na posao i odlaziti s posla prema rasporedu radnoga vremena.

 Način evidencije o nazočnosti na radu određuje ravnatelj.

 

 

Članak 11.

 

Roditelji mogu razgovarati s učiteljima za vrijeme informacija, a izvan radnoga vremena samo uz odobrenje ravnatelja.

 

 

IV. UČENICI

 

Članak 12.

 

Učenici mogu boraviti u Školi u vrijeme koje je određeno za nastavu i ostale oblike odgojno-obrazovnoga rada.

 Učenik je dužan doći u Školu najkasnije 10 minuta prije početka nastave, a napustiti Školu najkasnije 15 minuta nakon završetka nastave (boravka).

 

 

Članak 13.

 

Učenik je dužan:

 

 - kulturno se ponašati za vrijeme boravka u Školi i izvan nje

 - održavati čistima i urednima prostorije Škole

 - dolaziti uredan u Školu

 - nakon dolaska u Školu odjevne predmete i ostale stvari (mobitel) odložiti u garderobi i ormarićima s ključem

 - mirno ući u učionicu najmanje pet minuta prije početka nastave i pripremiti se za rad

 - uljudno se odnositi prema učiteljima i drugim radnicima Škole.

 

 

 

 

 

 

Članak 14.

 

Učenici koji su zakasnili na nastavu, trebaju pričekati početak idućega sata.

 

Članak 15.

 

Tijekom nastave učenici prate nastavu, ne smiju vikati, prepirati se ili se dovikivati, a ako učenik želi nešto pitati ili nešto priopćiti, treba svoju namjeru pokazati dizanjem ruke.

 

 

Članak 16.

 

Učitelj ne smije učenika slati izvan prostora Škole bez pratnje ili ga kažnjavati udaljavanjem iz učionice bez pratnje.

 

 

Članak 17.

 

Na nastavi učenik se ne smije koristiti mobitelom i drugim sličnim elektroničkim napravama.

 

Članak 18.

 

Učenici imaju pravo na odmore u tijeku nastave, ovisno o potrebi grupe.

Za vrijeme odmora učenici ne smiju napuštati zgradu Škole bez dopuštenja i pratnje učitelja.

Učitelj može dopustiti samostalan odlazak učenika 5. do 8. razreda u obližnju trgovinu ili pekarnicu za vrijeme odmora učenika i to samo uz pismeno dopuštenje roditelja.

 

 

Članak 19.

 

Škola nije odgovorna za nestanak nakita i novca učenika za vrijeme njihova boravka u Školi.

 

 

 

Članak 20.

 

U razrednim odjelima tjedno su dva redara.

Zadaća je redara:

 - pripremiti učionicu za nastavu, brisati ploču i donijeti prema potrebama nastavna sredstva i pomagala

 - izvijestiti dežurnoga učitelja o nenazočnosti učenika na nastavi

 - izvijestiti o nađenim predmetima učitelja, a predmete (knjige, bilježnice, olovke, odjeću, nakit i sl.) odnijeti u tajništvo ili ostaviti kod spremačice

 - nakon završetka nastave posljednji napustiti učionicu, provjeriti ispravnost učionice, oštećenja i o navedenome izvijestiti dežurnoga učitelja ili spremačicu.

 

Članak 21.

 

Svakoga učenika koji se ne pridržava reda, redar je ovlašten prijaviti učitelju.

 

 

Članak 22.

 

Redare iz čl. 20. ovoga pravilnika određuje učitelj prema abecednome redu.

 

 

Članak 23.

 

Učenici su odgovorni za štetu koju učine na imovini Škole prema općim propisima obveznoga prava.

 

 

 

V. RODITELJI

 

 

Članak 24.

 

Škola upisuje učenike uz prethodnu komisijsku provjeru koju provodi stručni tim Škole. Komisijskoj provjeri mogu prisustvovati roditelji.

 

 

 

Članak 25.

 

 Roditelji podnose zahtjev za sklapanje ugovora o školovanju djeteta za novu školsku godinu do 31. svibnja tekuće školske godine.

 Podnošenje zahtjeva ne znači sklapanje ugovora o školovanju djeteta.

 

 

Članak 26.

 

 Škola nije u obvezi odobriti svaki zahtjev roditelja za sklapanjem ugovora

o školovanju djeteta za novu školsku godinu.

 Škola je u obvezi do 20. lipnja tekuće školske godine odgovoriti na sve podnesene zahtjeve roditelja za sklapanjem ugovora o školovanju djeteta za novu školsku godinu.

 

Članak 27.

 

 Ugovori s roditeljima o školovanju djeteta sklapaju se za svaku novu školsku godinu i u njima su određena prava i dužnosti potpisnika.

 

Članak 28.

 

 Prije prvoga potpisivanja ugovora o redovnome školovanju djeteta roditelji se upoznaju s temeljnim načelima Montessori metode te načinom njezine primjene u Školi, a to je usklađeno s planom i programom koji propisuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

 

Članak 29.

 

 Roditelji su dužni prijaviti točnu adresu prebivališta, svoju e-mail adresu i broj telefona te o njihovoj promjenama izvijestiti Školu pismenim putem na e-mail Škole i učiteljice razredne nastave, odnosno razrednice (razrednika).

 Roditelj je dužan preuzeti preporučenu pošiljku koju šalje Škola, a ako je ne preuzme Škola će obavijest, odluku i sl. staviti na oglasnu ploču Škole.

 

 

VI. DEŽURSTVA

 

 

Članak 30.

 

U Školi za vrijeme rada dežuraju učitelji, spremačica i učenici.

Raspored i obveze dežurnih učitelja određuje ravnatelj, a raspored dežurstva i učenika učitelj prema prethodnoj odluci Učiteljskoga vijeća.

 Raspored dežurstva objavljuje se na oglasnoj ploči Škole.

 

 

 

Članak 31.

 

Mjesto i trajanje dežurstva određuje ravnateljica.

 

 

VII. KRŠENJE KUĆNOGA REDA

 

 

Članak 32.

 

Postupanje prema odredbama ovoga Pravilnika sastavni je dio radnih obveza radnika i učenika Škole.

 Radnik koji postupi suprotno odredbama ovoga Pravilnika, odgovoran je za povredu radne obveze.

 Učenik koji postupi suprotno odredbama ovoga Pravilnika, odgovoran je prema općim aktima Škole.

 Roditelj koji postupi suprotno odredbama ovoga Pravilnik, odgovoran je prema općim aktima Škole.

 Osobu koja za vrijeme boravka u Školi krši unutarnji red, dežurni učitelj ili učenik udaljit će iz prostora Škole.

 

 

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam dana od objave na oglasnoj ploči Škole.

 

Klasa br.:602-02-13-01/17a

Ur.broj:251-413-01-13

Zagreb, 14. ožujka 2013.

 

 Predsjednica Školskoga odbora:

 Marija Fernežir, prof.

 

Pravilnik je objavljen dana 14. ožujka 2013. godine na oglasnoj ploči Škole.

 

 Ravnateljica Škole:

 Narcisa Buczynski, prof.

preskoči na navigaciju